Texty notifikácie stavov

Zoznam šablón textov notifikácií nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Servis při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Servis, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Jednoduchý číselník využívaný v rámci zasielania notifikácií. Slúžiaci pre definície šablón textov pre ich opakované použitie v definíciách notifikácií o zmene stavu SL daného servisovaného predmetu. Umožňuje definovať text pre Predmet i Telo notifikačnej správy výrazom a odkazovať sa na položky SL a príp. i ML (napr. technik riešiaci opravu).

Pred prvým použitím odporúčame oboznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Servis.