Typy servisných prípadov

Zoznam typov servisných prípadov nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Servis při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Servis, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Číselník umožňuje definovať si, aké všetky typy servisných činností chcete používať a ako sa má s nimi nakladať. Ide o kľúčový číselník modulu v tom zmysle, že na väčšine ostatných číselníkových záznamov modulu servis sa potom eviduje, k akému typu servisného prípadu daný záznam patrí a nie je ho možné použiť k inému, a ďalej v tom zmysle, že každý typ určuje, akým spôsobom sa budú na servisné listy zadávať servisované predmety: len textovo, výberom z číselníka sklad.kariet alebo sériových čísel, alebo výberom zo špeciálneho číselníka servisovaných predmetov.

Ak neservisujete úplne odlišné položky (pre ktoré by bolo potrebné napr. evidovať úplne odlišné údaje), vystačíte si s jedným typom servisu. Aj v takom prípade však môžete využiť viacero typov napr. vtedy, ak chcete pre rôzne prípady využívať rôzny spôsob zadávania serv. predmetu, pokiaľ je to účelné (a napr. potom servisované predmety, ktoré sú vaším predávaným tovarom, zadávať len výberom zo skladových kariet, kým predmety zakúpené inde zadávať len textovo).

Využití rozlišení typů servisní činnosti:
a) Nechť se uživatel zabývá např. servisem elektroniky a současně servisem bílé techniky, ale pro každý z těchto servisů chce jinak zadávat servisované předměty, má pro něj zavedeny jiné odbornosti, jiné operace a závady a jiné vstupní formuláře (jiné položky na nich atd.).

b) Nechť se uživatel zabývá např. autoservisem. Ale servisuje jak vlastní auta, tak auta, která neprodal, a pro každý z těchto servisů chce jinak zadávat servisované předměty: u vlastních prodaných aut výběrem ze skladových karet, u aut "z ulice" zadáním těchto aut do číselníku servisovaných předmětů a výběrem z něj.

c) Nechť uživatel má jeden typ servisovaných předmětů, ale chce postupovat jinak při evidenci běžného servisu a při reklamacích (jelikož např. u reklamací chce vystavovat doklady v jiných řadách, používat jiné sklady, mít jiné vstupní formuláře apod.).

Číselník umožňuje jednoduchšie prispôsobenie servisu pre rôzne implementácie.

Výber typu servisného prípadu zásadne ovplyvní zadanie ďalších údajov servisného listu:

  • určí předvyplnění některých položek (například řady dokladů pro servisní a montážní list), dále může vymezit substrom skladového menu, ze kterého se budou nabízet skladové karty k provázání.
  • určí zostavu položiek, ktoré sa budú ďalej na servisný list zadávať (=zjednodušenie pre rôzne varianty použitia). Tzn. obsah záložky Detail (sada zadávaných položek) se bude dynamicky měnit s možností obsahovat jak pevné položky, tak položky uživatelsky definovatelné. Využije sa novo pripravovaná technológia variantných vstupných panelov, ktorá navyše umožní modifikovať popisky položiek (napr. všeobecnú popisku "Predmet servisu" nahradiť v špecifickom prípade popiskou "RZ auta:").
  • podľa potreby môže tiež odlišovať rôzne procesy ďalšieho spracovania.

Pred prvým použitím odporúčame oboznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Servis.