Výdaj materiálu a kooperácií

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté časti: žiadne, viď popis ďalej

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Servis při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Servis, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Ide o špeciálny typ agendy. Vyskytujú sa tu rôzne typy základných ovládacích prvkov.

Agenda slúži na vydávanie materiálu požadovaného na montážnych listoch zo skladu a ďalej na správu vecí vykonávaných v kooperácii, tzn. na výdaj do kooperácií a príjmu späť.

Existuje úzka nadväznosť na súvisiace agendy. Umožňuje zadávanie, editáciu a rušenie rezervácií materiálu, čo je jedna z možností, ako vytvárať a rušiť rezervácie skladových položiek. Poskytuje množstvo informácií potrebných na výdaj materiálu pre servis, tzn. informácie o stave požadovaného materiálu na skladoch, o počtoch, ktoré sú voľné na vyskladnenie, o počtoch rezervovaných. Vybraný materiál, ktorý nie je na sklade, je možné priamo odtiaľto zaistiť, a to buď zadaním požiadavky na objednanie alebo vystavením objednávky vydanej a už dodané priamo odtiaľto prijať na sklad vystavením skladovej Príjemky na daný materiál. (Ide o jednu z možností vzniku týchto dokladov.)

Pred prvým použitím odporúčame oboznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Servis.