Spôsoby vybavenia

Zoznam spôsobov vybavenia nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Servis při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Servis, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Jednoduchý číselník umožňujúci zobrazovať, pridávať, opravovať a mazať spôsoby vybavenia. Umožní na servisné listy zadávať rôzne reakcie na danú servisnú zákazku výberom zo záznamov z tohto číselníka. Výber z číselníka (namiesto čisto textového zápisu) umožní jednak rýchlejšie zadávanie a jednak neskoršie štatistické vyhodnocovania daných servisných zákaziek podľa toho, ako bola zákazka vybavená. (Typicky napr. v prípade reklamácií.)

Pred prvým použitím odporúčame oboznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Servis.