Čiastkové inventárne protokoly (DIP)

Agenda čiastkových inventárnych protokolov (DIP). Spája v sebe knihu a všetky funkcie na prácu s nimi.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Detail Skladové karty Pozícia Ochrana dát X-väzby Prílohy

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Skladové hospodárstvo pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Skladové doklady, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Jedná se o novou možnost provádění inventur, která plně nahrazuje starší agendy Inventura a Poziční inventura. Ďalej viď Prehľad nástrojov inventúry a pokyny na použitie.

Popis ovládania, spoločných prvkov v číselníkoch a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Jak bylo řečeno v obecné kapitole Inventury skladu, tato agenda je společně s agendou Hlavních inventárních protokolů (HIP) stěžejní agendou pro provádění inventur. Slouží k vystavování nových dílčích inventárních protokolů, evidenci existujících a další práci s nimi. DIPy slouží pro sběr dat v rámci inventury. Každý DIP sa vždy viaže k jednému HIP, nemôže existovať samostatne. Naopak, k jednému HIPu môže existovať viacero DIPov. DIP umožňuje rozdeliť inventarizovaný skladový sortiment na jednotlivé časti, medzi viacero pracovníkov atď. Každý DIP potom môže byť pridelený konkrétnemu pracovníkovi, ktorý za neho nesie zodpovednosť. V záložke Skladové karty sú potom položky inventarizované daným DIPom, pričom je viac možností, ako položky pridávať, viď Možnosti pridávania inventarizovaných položiek. Po zahájení inventúry (v agende HIPov) môžu jednotliví pracovníci priebežne do "svojich" DIPov zaznamenávať nájdené stavy. Podporovaná je i práca s čítačkami. Ak je inventarizácia prideleného sortimentu či príslušnej časti skladu hotová, potom sa DIP uzavrie. Uzavretím sa nájdené stavy automaticky prenesú do HIPu. Pokud jsou po uzavření DIPu nalezeny skutečnosti podstatné pro výsledky inventury, je možné jej zpětně otevřít, za jakých podmínek a jakým způsobem viz Opravy po ukončení inventury v rámci podkapitoly Vlastní průběh inventury.

K dokladom DIP môžete priamo z tejto agendy prehliadať krížové väzby dokladov na záložke X-väzby a. i.

Podrobnejšie informácie ako inventúru pomocou tejto agendy vykonať, tzn. ako sa inventúra zaháji, čo to znamená, kedy ju je možné zahájiť, kde a akými spôsobmi je možné zadávať inventárne rozdiely, ako sa inventúra ukončí a čo to znamená, aké doklady sa pritom generujú a ďalšie súvisiace informácie sú podrobne uvedené v súhrnnej kapitole Vecný obsah - Inventúry skladu.

Před prvním použitím se doporučujeme seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Sklad.