Inventúra

Tato agenda umožní vykonať inventúru vo vybraných skladoch.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté záložky: Sklady Inventúra

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Skladové hospodárstvo pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Sklad, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Jedná se o starý nástroj, který je v současné době plně nahrazen prováděním inventur pomocí inventárních protokolů (v agendách Hlavní inventární protokoly a Dílčí inventární protokoly). Z tohoto důvodu bude agenda Inventura v některé z budoucích verzích systému ABRA Genodstraněna. Více informací a pokyny k použití viz Přehled nástrojů inventury.

Spôsob spracovania inventúry pomocou tejto agendy je riešený tak, aby v prípade vykonávania inventúry v jednom sklade nedochádzalo k blokovaniu normálnej prevádzky v ostatných skladoch. V případě síťové instalace umožňuje rychlé zadávání výsledků inventury (více uživatelů může zadávat výsledky paralelně). Nicméně platí, že při provádění inventury v této agendě se pracuje vždy s celým skladem najednou, vyžaduje tedy zamčení celého skladu, který je následně blokován po celou dobu provádění inventury proti všem skladovým pohybům, což je v praxi zejména v případě firem s velkým provozem ve skladech či u firem, kde sklad nemůže být delší dobu blokován, nevhodné až nepoužitelné. Ďalej inventúry vykonané v tejto agende neumožňujú sledovanie priebehu inventúry (absencie protokolov) a majú mnoho ďalších nevýhod. Viac viď Prehľad nástrojov inventúry - rozdiely oboch riešení . Proto, jak bylo zmíněno výše, doporučujeme používat nové nástroje (agendy Hlavní inventární protokoly a Dílčí inventární protokoly).

Ako inventúru pomocou tejto agendy vykonať, tzn. ako sa inventúra zaháji, čo to znamená, kedy ju je možné zahájiť, kde a akými spôsobmi je možné zadávať inventárne rozdiely, ako sa inventúra ukončí a čo to znamená, aké doklady sa pritom generujú a ďalšie súvisiace informácie sú podrobne uvedené v súhrnnej kapitole Vecný obsah - Inventúry skladu.

Agenda Inventury slouží k provádění inventur nepolohovaných skladů. Pro inventury polohovaných skladů je k dispozici agenda Poziční inventura, nicméně i v tomto případě důrazně doporučujeme používat nové agendy Hlavní inventární protokoly a Dílčí inventární protokoly, které podporují oba typy inventur.

Kromě uvedených typů inventur existuje ještě "rychlá předávací inventura" neboli zrcadlo používaná v restauračním prodeji. Viac viď Zrkadlá - všeobecne.

Před prvním použitím se doporučujeme seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Sklad.