Požiadavky na zmenu ceny

Agenda požiadaviek na zmenu ceny. Spája v sebe zoznam požiadaviek a všetky funkcie pre prácu s nimi.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Prodej pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Sklad, ak je nastavené Usporiadanie klasické.