Přeměny - výdeje (PEV)

Agenda výdejových přeměn (tj. přeměny výdej). Spája v sebe knihu a všetky funkcie na prácu s nimi.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Skladové hospodárstvo pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Skladové doklady, ak je nastavené Usporiadanie klasické.