Príjemky - záložka X-väzby

Záložka umožňuje k aktuálnemu dokladu zo záložky Zoznam zobrazovať krížové väzby na doklady s ním súvisiace, tieto prehliadať, príp. následné doklady priamo odtiaľ vytvárať. Zobrazujú sa tu väzby navzájom (krížom) do neobmedzeného počtu úrovní, tzn. nielen väzby z pohľadu aktuálnej príjemky (PR), ale aj väzby z pohľadu dokladov súvisiacich s aktuálnou PR (po rozkliknutí jednotlivých uzlov). Vďaka tejto vlastnosti potom môžete rýchlo na jednom mieste získať súvislý prehľad o zviazaných dokladoch týkajúcich sa vybraného dokladu.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka X-väzby - všeobecne.

K dokladu Príjemka (PR) sa v týchto záložkách zobrazujú nasledujúce krížové väzby:

Príklad zobrazenia väzieb k príjemke. Zo zobrazenia sú zrejmé nasledujúce väzby: PR bola vystavená podľa objednávky vydanej a zviazaná s faktúrou prijatou (FP-5 bude výdajom obstarania objednaného tovaru). Následne bola podľa príjemky vystavená faktúra vydaná odberateľovi.

Dopĺňajúci popis k vybraným funkciám v tejto záložke tejto agendy (ďalší popis viď v kap. Záložka X-väzby - všeobecne):

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Nový F2

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu ako výdaja obstarania podľa aktuálneho záznamu rovno z tejto agendy s automatickým návratom späť a vznikom x-väzby.. V tomto prípade na rýchle vystavenie nasledujúcich dokladov podľa aktuálnej príjemky (PR). Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:

Faktúra prijatá

Ide o jednu z možností vystavenia FP resp. jednu z možností zadania výdaja obstarania/účelu výdaja. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby faktúry prijatej. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - PR -> FP.

Pokladničný výdaj

Ide o jednu z možností vystavenia PV resp. jednu z možností zadania výdaja obstarania/účelu výdaja. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby pokladničného výdaja. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - PR -> PV.

Ostatný výdaj

Ide o jednu z možností vystavenia OSV resp. jednu z možností zadania výdaja obstarania/účelu výdaja. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby ostatného výdaja. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - PR -> OSV.

Funkcia pracují rovnako ako funkcia Vytvoriť v záložke Zoznam príjemiek s jediným rozdielom: v záložke Zoznam je možné vystaviť následný doklad podľa viacerých označených PR naraz.