Vratky príjemiek - záložka X-väzby

Záložka umožňuje k aktuálnemu dokladu zo záložky Zoznam zobrazovať krížové väzby na doklady s ním súvisiace, tieto prehliadať, príp. následné doklady priamo odtiaľ vytvárať. Zobrazujú sa tu väzby navzájom (krížom) do neobmedzeného počtu úrovní, tzn. nielen väzby z pohľadu aktuálnej VPR, ale aj väzby z pohľadu dokladov súvisiacich s aktuálnou VPR (po rozkliknutí jednotlivých uzlov). Vďaka tejto vlastnosti potom môžete rýchlo na jednom mieste získať súvislý prehľad o zviazaných dokladoch týkajúcich sa vybraného dokladu.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka X-väzby - všeobecne.

K dokladu Vratka príjemky (VPR) sa v týchto záložkách zobrazujú nasledujúce krížové väzby:

Príklad zobrazenia väzieb k vratke príjemky. Zo zobrazenia sú zrejmé nasledujúce väzby: VPR vznikla podľa PR-2 a PR-3 a súvisí s dobropisom DP-1.

Dopĺňajúci popis k vybraným funkciám z tejto záložky v tejto agende (ďalší popis viď v kap. Záložka X-väzby - všeobecne):

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Nový F2 V tejto agende zatiaľ nie je k dispozícii.