Skladové karty (hlavné) - záložka Dodávatelia

V záložke je zobrazený zoznam dodávateľských firiem z Adresára firiem, ktoré patria k aktuálnej skladovej karte zo záložky Zoznam (na začiatku prázdny). Príslušnosť dodávateľských firiem k skladovej karte je tu možné upravovať, tzn. meniť údaje o dodávateľoch, dodávateľov pridávať/odoberať. Záložka Dodávatelia nie je k dispozícii pre makrokarty.

Pre práci s dodávateľmi platí:

Dodávateľov môžete mať pre jednu kartu viac a rovnako jedného dodávateľa môžete mať zaznamenaného viackrát (to má zmysel vtedy, keď sa niektoré údaje líšia - napr. rôzne ceny pre rôzne jednotky, meny a pod.). Záznamy dodávateľov je možné zadávať ručne, avšak môžu byť aktualizované aj automaticky, ak je to tak nastavené pri zadávaní dokladov na príjem na sklad. Jeden zo záznamov dodávateľov potom môžete mať označený ako hlavného dodávateľa. Príznak hlavného dodávateľa môže mať v rôznych agendách rôzne využitie, viď popis danej položky.

Možnosti pridania dodávateľa ku skladovej karte:

 • ručne pomocou funkcie Pridať v editácii zoznamu dodávateľov v záložke Dodávatelia
 • ručne pomocou funkcie Pripojiť z agendy Dodávateľské cenníky
 • automaticky

  Zoznam dodávateľov sa aktualizuje automaticky z hľadiska pridávania nových dodávateľov a z hľadiska cien, a to:

  • po zadávaní novej príjemky do skladu, ak má príjemka v hlavičke začiarknuté "Aktualizovať dodávateľov". Za akých ďalších podmienok sa aktualizuje zoznam dodávateľov z príjemiek, je uvedené v popise položky Aktualizovať dodávateľov v hlavičke Príjemky.

   Platí i v prípade, že taká príjemka bola pridaná v rámci spracovania dokladu ISDOC prijatý typu faktúra či vrubopis s tvorbou príjemky.

   Z dokladov PHV sa dodávatelia defaultne neaktualizujú a v hlavičke PHV nie je príznak "Aktualizovať dodávateľov". Avšak interne je tento príznak k dispozícii a je dostupný cez skriptovanie (defaultne nastavený na Nie (neaktualizovať)). Pokiaľ by si teda užívateľ prial, aby sa mu dodávatelia aktualizovali i z dokladov PHV, tak si môže danú funkcionalitu zabezpečiť pomocou skriptovania.

   Je potrebné si ale uvedomiť, že aby sa dodávatelia pri uložení PHV zaktualizovali, musela by na PHV v dobe vzniku PHV byť nenulová cena (podmienky aktualizácie viď popis položky Aktualizovať dodávateľa v hlavičke PR). Nenulová cena môže byť len na PHV vzniknutých z modulov Kompletizácia alebo Gastrovýroba, pri PHV z Výroby nie. Viz popis jedn. ceny na PHV. 

  • po vykonaní B2B importu, ak ide o import, ktorý pracuje so skladovými kartami a na importnej strane vyhľadáva v skladových kartách a v jej dodávateľoch a kde je teda žiaduce podľa importovaných údajov priebežne zoznam dodávateľov aktualizovať. Napr. B2B import FV do FP, B2B import FV do PR a pod. Viď B2B exporty a importy medzi systémami ABRA Gen - popis podrobnejšie (parametre driverov, podmienky importu, štruktúra XML).

Z iných hľadísk sa zoznam dodávateľov neaktualizuje a zostáva tak, ako bol zadaný. Napr. ak došlo na sklad. karte k oprave vzťahov jednotiek, údaje v zozname dodávateľov sa nijako nezmenia. Ďalej z toho vyplýva, že v zozname dodávateľov je vidieť firmy aj po prípadných zásadných opravách, zlučovaní alebo skrývaní firiem v adresári. Je to z evidenčných dôvodov a nijako to neprekáža. Skryté firmy sa totiž už nedajú použiť, ani v dokladoch ani v obmedzovaní za dodávateľov a pod. Pokiaľ bola firma zásadne opravená alebo zlúčená, má svojho nasledovníka a s daným dodávateľom sa pracuje s využitím daného nasledovníka. Napr. pri ponúkaní dodávateľov na výber, pri aktualizácii dodávateľov, pri obmedzovaní podľa dodávateľa (obmedzenie podľa dodávateľa-nasledovníka vyberie aj dodávateľa-predchodcu) a pod.

Príklady využitia zoznamu dodávateľov:

 • Pre automatické predvyplnanie dodávateľa
 • Pre predvyplnenie nákupnej ceny - Pre predvyplnenie jednotkovej nákupnej ceny pri niektorých dokladoch, pokiaľ vybraný dodávateľ (v hlavičke dokladu príp. riadkoch podľa typu dokladu) je uvedený aj v zozname dodávateľov pre danú kartu. Viď ďalej popis položky Nákupná cena.
 • Pre ručný výber dodávateľov - Potom môže byť zoznam ponúkaných firiem obmedzený len podľa dodávateľov k danej skladovej karte v závislosti na danom mieste programu. Použitie viď napr.:

  Potom platí:

  Ponúkanie dodávateľov na výber:

  • Pokiaľ je nejaká firma v zozname dodávateľov uvedená viackrát (napr. pre rôzne jednotky, meny), ponúka sa na výber len raz. Po jej výbere do dokladu sa však prednostne použije ten záznam, ktorý lepšie zodpovedá jednotke zadanej v riadku dokladu a mene dokladu. Pokiaľ taký nájdený nie je, použije sa iný záznam pre danú firmu, pričom sa cena prepočíta podľa meny a vzťahu jednotiek.

   Karta K nech má 2 jednotky ks a bal=2ks. V zozname dodávateľov je firma ABC 2x: s jednotkou ks a cenou 4500/ks a jednotkou bal a cenou 8800/bal (=>teda 4400/ks). V riadku ponuky vydanej so sklad. kartou K zadáme 1 ks a zadáme zdroj ceny "z cenníka dodávateľa". Pokiaľ z ponúkaného zoznamu dodávateľov vyberieme firmu ABC, doplní sa cena 4500.

  • Pokiaľ firma uvedená v zozname dodávateľov bola medzitým skrytá, tak sa na výber neponúka.
  • Pokiaľ firma uvedená v zozname dodávateľov bola medzitým zásadne opravená alebo došlo k zlučovaniu firiem, tak sa na výber ponúka jej aktuálny nasledovník. Viď predchodcovia a nasledovníci firiem.
  • Pokud nejsou ke kartě zadáni žádní dodavatelé, je seznam nabízených firem prázdný (v nabídkách vydaných, požadavcích na objednávky vydané, průvodci zajištěním zdrojů).
 • V rámci B2B exportov a importov - Pre dohľadávanie skladových kariet na importnej strane u odberateľa. Viď napr. B2B import DL do PR, B2B import skl. kariet do dodávateľského cenníka a pod. Podrobněji viz kap. B2B exporty a importy mezi systémy ABRA Gen - popis podrobněji (parametry driverů, podmínky importu, struktura XML), zde zejména pravidla dohledání skl. karet na importní straně např. v popisu tagu <Commodity> B2B importu FP do FV.

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
K skladovej karte Zobrazuje identifikáciu skladovej karty (kód a názov), ku ktorej sú dodávatelia v tejto záložke zobrazení, tzn. aktuálnej skladovej karty zo záložky Zoznam.

Záložka Dodávatelia ďalej obsahuje:

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam so zoznamom dodávateľov. V editovateľnom zozname sa zadávajú nasledujúce položky k dodávateľským firmám (podrobné informácie k daným firmám potom získate priamo v agende Adresár firiem v záložke Detail):

Názov Popis
Kód firmy

Kód odberateľskej firmy z Adresára firiem. Zadáte kód firmy priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka firiem.

Pokiaľ vytvárate novú skladovú kartu z agendy Dodávateľské cenníky spustením funkcie Zal. kartu alebo prepájate existujúcu skladovú kartu s riadkom dodávateľského cenníka pomocou funkcie Pripojiť, predvyplní sa, pokiaľ sú splnené podmienky pre pripojenie, údajom z položky Firma.

Pokud v agendě Dodavatelské ceníky provedete opravu údaje v položce Firma, tato změna se automaticky promítne i sem do záložky Dodavatelé tak, že se v záložce Dodavatelé vytvoří nový záznam, za předpokladu, že původní záznam zde v záložce Dodavatelé vznikl na základě opravovaného záznamu z agendy Dodavatelské ceníky.

Firma Obsah položky Názov firmy zo záložky Detail z Adresára firiem. Needitovateľná položka.
Ext. názov

Externý názov. Váš dodávateľ môže pre svoj sortiment používať iné označovanie. V takom prípade môžete použiť túto položku. Ľubovoľný externý názov tovaru podľa dodávateľa.

Pokiaľ vytvárate novú skladovú kartu z agendy Dodávateľské cenníky spustením funkcie Zal. kartu alebo prepájate existujúcu skladovú kartu s riadkom dodávateľského cenníka pomocou funkcie Pripojiť, predvyplní sa, pokiaľ sú splnené podmienky pre pripojenie, údajom z položky Dod. názov.

Pokud v agendě Dodavatelské ceníky provedete opravu údaje v položce Dod. název, tato změna se automaticky promítne i do položky Ext. název zde v záložce Dodavatelé za předpokladu, že záznam zde v záložce Dodavatelé vznikl na základě opravovaného záznamu z agendy Dodavatelské ceníky.

Ext. kód

Externý kód. Váš dodávateľ môže pre svoj sortiment používať iné označovanie. V takom prípade môžete použiť túto položku. Ide o ľubovoľný alfanumerický kód dlhý 1-40 znakov.

Pokiaľ vytvárate novú skladovú kartu z agendy Dodávateľské cenníky spustením funkcie Zal. kartu alebo prepájate existujúcu skladovú kartu s riadkom dodávateľského cenníka pomocou funkcie Pripojiť, predvyplní sa, pokiaľ sú splnené podmienky pre pripojenie, údajom z položky Dod. kód.

Pokud v agendě Dodavatelské ceníky provedete opravu údaje v položce Dod. kód, tato změna se automaticky promítne i do položky Ext. kód zde v záložce Dodavatelé za předpokladu, že záznam zde v záložce Dodavatelé vznikl na základě opravovaného záznamu z agendy Dodavatelské ceníky.

Dod. lehota

Dodacia lehota dodávateľa. Má predovšetkým informatívny význam.

Pokiaľ vytvárate novú skladovú kartu z agendy Dodávateľské cenníky spustením funkcie Zal. kartu alebo prepájate existujúcu skladovú kartu s riadkom dodávateľského cenníka pomocou funkcie Pripojiť, predvyplní sa, pokiaľ sú splnené podmienky pre pripojenie, údajom z položky Doba dodania.

Pokud v agendě Dodavatelské ceníky provedete opravu údaje v položce Doba dodání, tato změna se automaticky promítne i do položky Dod. lhůta zde v záložce Dodavatelé za předpokladu, že záznam zde v záložce Dodavatelé vznikl na základě opravovaného záznamu z agendy Dodavatelské ceníky.

Môže byť využitá v SCM v Sprievodcovi zabezpečením zdrojov v rámci predvyplnenia dodávateľa podľa Pravidiel pre zabezpečenie funkciou Predvyplniť (viď popis položky Firma v Pravidlách pre zabezpečenie zdrojov) alebo v rámci funkcie Hromadná oprava dátumu dodania podľa dodávateľa.

Pre predvyplnenie položiek Dátum dodania objednávok vydaných ani Požadovaný dátum dodania požiadavky na objednávky sa nijako nepredvypĺňa.

Jednotka

Jednotka, ku ktorej sa vzťahuje nákupná cena dodávateľa (viď ďalej) pre daný záznam dodávateľa. Musí byť uvedená v zozname jednotiek k príslušnej hlavnej karte. Povinná položka, pretože dodávatelia sa o. i. používajú na tvorbu požiadaviek na objednávky vydané, kde nemá zmysel generovať požiadavky bez zadanej jednotky.

Pokiaľ vytvárate novú skladovú kartu z agendy Dodávateľské cenníky spustením funkcie Zal. kartu, predvyplní sa, pokiaľ sú splnené podmienky pre pripojenie, údajom z položky Dod. jednotka.

Balenie

Udáva, koľko jednotiek (zadaných v položke Jednotka vyššie) obsahuje "balenie", v ktorom dodávateľ dodáva. Slúži na možnosť automatického zvýšenia (zaokrúhlenia) objednávaného množstva (ktoré budete potrebovať u dodávateľa objednať a ktoré je vyčíslené v našej jednotke) tak, aby počtom zodpovedalo tomu, v čom daný dodávateľ dodáva. Ide predovšetkým o prípad, keď dodávateľ dodáva v jednotke, ktorú nemáme medzi svojimi jednotkami zavedenú.

Pokiaľ dodáva v jednotke, ktorú zavedenú máme, tak si záznam o dodávateľovi a ďalšie údaje o ňom (cena, min. objednávané množstvo atď.) zadáme priamo v nej (tzn. bude vybraná v predchádzajúcej položke Jednotka). I v takom prípade by sme si síce mohli záznam o ňom zadať i v inej našej jednotke a ďalšie údaje o ňom si k nej vztiahnuť, ale pre prax by to nemalo veľký význam.

Počet, ktorý je u dodávateľa možné objednať, môže byť ďalej ešte zvýšený pomocou nasledujúcej položky Minimálne objednávacie množstvo, viď príklad tam.

Objasníme na príkladoch (zatiaľ kvôli jednoduchosti nech sa minimálne objednacie množstvo rovná 1):

Príklad 1: Majme tovar, ktorý budeme predávať po kusoch, ale budeme z neho taktiež kompletizovať darčekové cenovo zvýhodnené balíčky po 2ks. Zavedieme si teda jednotku ks (vzťah=1) pre 1 kus a bal (vzťah=2) pre darčekový balíček obsahujúci 2 kusy. Dodávateľ, u ktorého budeme chcieť objednať, nech ale dodáva len vo veľkom - po vreciach, kde každé vrece obsahuje napr. 50 kusov. My ale nebudeme nikdy predávať po vreciach, preto nemá význam, aby sme si jednotku vrece zavádzali. Údaje o našom dodávateľovi si teda zadáme vztiahnuté k našim jednotkám, tzn. kusom alebo balíčkom. Pre jednotku ks teda do položky Balenie zadáme 50 (tzn. že "balenie" dodávateľa (vrece) obsahuje 50 kusov) a pre jednotky bal do položky Balenie zadáme 25 (tzn. že "balenie" dodávateľa (vrece) zodpovedá 25-im našim jednotkám, tzn. balíčkom). Pokiaľ si teda budeme chcieť u tohto dodávateľa v budúcnosti objednať, musíme kalkulovať s tým, že nebude možné objednať menej ako 1 vrece, teda našich 50ks (kusov) alebo 25bal (balíčkov).

Príklad 2: Fľaše vína predávame len po jednotlivých kusoch.

Tovar je možné nakúpiť u dodávateľa A, ktorý ho predáva výhradne v kartónoch po 6 kusoch, pričom minimálne je u neho možné objednať i len jeden kartón. Dodávateľ B predáva tovar po paletách, pričom paleta obsahuje 10 kartónov po 6 kusoch a minimálne je i u neho možné objednať len jednu paletu.

V rámci skladovej karty zavedieme len jednotky ks (vzťah=1).
Pro dodavatele A a jednotku ks zadáme Balení = 6, Minimální objednací množství = 1 (nejméně lze tedy objednat 6ks).
Pro dodavatele B a jednotku ks zadáme Balení = 60, Minimální objednací množství = 1 (nejméně lze tedy objednat 60ks).

Pokiaľ by sme chceli víno predávať nielem po jednotlivých kusoch, ale i po kartónoch, zaviedli by sme si druhú jednotku kar so vzťahom 6 a mohli by sme v zozname dodávateľov zadať nasledujúce záznamy:

Pre dodávateľa A a jednotku kar zadáme Balenie = 1, Minimálne objednacie množstvo = 1 (najmenej je teda možné objednať 1 kar).
Pre dodávateľa B a jednotku kar zadáme Balenie = 10, Minimálne objednacie množstvo = 1 (najmenej je teda možné objednať 10kar).

Položka Balenie nie je povinná a môže zostať nulová. Pozor! Pokiaľ ale chcete používať nasledujúci položku Minimálne objednacie množstvo, musí byť nenulová, a to buď rovnajúca sa jednej (pokiaľ sa balenie dodávateľa zhoduje s našou jednotkou, ku ktorej tieto údaje vzťahujeme), alebo rôzna od jednej v opačnom prípade. Pokiaľ je vyplnená nenulová hodnota, tak sa na ňu berie vždy ohľad. A to v nasledujúcich prípadoch:

 • Pri hromadnej Tvorbe požiadaviek na objednávky pomocou sprievodcu tvorbou požiadaviek na objednávky vydané, pokiaľ je podľa kritérií zadaných v sprievodcovi k vypočítanej požiadavke vybraný dodávateľ, ktorý má položku Balenie nenulovú. V tom prípade dôjde vždy automaticky k zvýšeniu potrebného množstva (vyčísleného napr. s ohľadom na potrebný spodný limit na sklade a pod.) tak, aby zodpovedalo počtu, ktorý obsahuje ono "balenie" dodávateľa.

  Viď položka Počet v Požiadavkách na objednávky a ďalej viď súhrnné príklady v popise záverečného kroku Sprievodcu požiadavkami.

 • Pri tvorbe Objednávok vydaných a Požiadaviek na objednávky vydané v rámci SCM v sprievodcovi zabezpečením zdrojov.
Min. množstvo

Udáva, koľko "balení" dodávateľa z predchádzajúcej položky, je u daného dodávateľa minimálne možné objednať. Takže minimálny objednateľný počet jeho balení (zadaných v položke Balenie vyššie). Slúži na možnosť automatického zvýšenia (zaokrúhlenia) objednávaného množstva (ktoré budete potrebovať u dodávateľa objednať a ktoré je vyčíslené v našej jednotke) tak, aby zodpovedalo minimálnemu počtu, ktorý je u dodávateľa možné objednať.

Objasníme na príklade:

Fľaše vína sa predávajú len po jednotlivých kusoch.

Tovar je možné nakúpiť u dodávateľa A, ktorý ho predáva výhradne v kartónoch po 6 kusoch, pričom minimálne je možné odobrať 5 kartónov. Dodávateľ B predáva tovar po paletách, pričom paleta obsahuje 10 kartónov po 6 kusoch. Minimálne objednacie množstvo je 1 paleta.

V rámci skladovej karty zavedieme len jednotky ks.

Pre dodávateľa A a jednotku ks zadáme balenie = 6, minimálne objednacie množstvo = 5 (najmenej je teda možné objednať 30ks).
Pre dodávateľa B a jednotku ks zadáme balenie = 60, minimálne objednacie množstvo = 1 (najmenej je teda možné objednať 60ks).

Pokiaľ by sme chceli víno predávať nielem po jednotlivých kusoch, ale i po kartónoch, zaviedli by sme si druhú jednotku kar so vzťahom 6 a mohli by sme v zozname dodávateľov zadať nasledujúce záznamy:

Pre dodávateľa A a jednotku kar zadáme balenie = 1, minimálne objednacie množstvo = 5 (najmenej je teda možné objednať 5kar).
Pre dodávateľa B a jednotku kar zadáme balenie = 10, minimálne objednacie množstvo = 1 (najmenej je teda možné objednať 10kar).

Z vyššie uvedeného plynie, že minimálne objednacie množstvo vyjadrené v nami definovaných jednotkách uvedených v tabuľke dodávateľov (ks resp. kar) je možné vyjadriť ako súčin položiek "minimálne množstvo" a "balenie". To je množstvo, na ktorého násobok by sa objednávané množstvo malo zvýšiť.

Pokiaľ vytvárate novú skladovú kartu z agendy Dodávateľské cenníky spustením funkcie Zal. kartu alebo prepájate existujúcu skladovú kartu s riadkom dodávateľského cenníka pomocou funkcie Pripojiť, predvyplní sa, pokiaľ sú splnené podmienky pre pripojenie, údajom z položky Min. množstvo.

Pokud v agendě Dodavatelské ceníky provedete opravu údaje v položce Min. množství, tato změna se automaticky promítne i do položky Min. množství zde v záložce Dodavatelé za předpokladu, že záznam zde v záložce Dodavatelé vznikl na základě opravovaného záznamu z agendy Dodavatelské ceníky.

Položka Min. množstvo nie je povinná a môže zostať nulová. Pozor! Pokud ji ale chcete používat, předchozí položka Balení musí být nenulová a to buď rovna jedné (pokud se balení dodavatele shoduje s naší jednotkou, k níž tyto údaje vztahujeme), nebo různá od jedné v opačném případě. Pokiaľ je vyplnená nenulová hodnota, tak sa na ňu berie vždy ohľad. A to v nasledujúcich prípadoch:

Dátum

Je k dispozícii len, pokiaľ máte prístupové právo Vidieť nákupné ceny.

Dátum vzniku záznamu dodávateľa resp. dátum poslednej aktualizácie nákupnej ceny z príjmových dokladov (neplatí pre ručné zadávanie, kedy sa dátum pri ručnej editácii cien nijako nemení). Needitovateľná položka. Pokiaľ sa má zoznam dodávateľov aktualizovať podľa príjemky, môže mať tento dátum vplyv na to, či sa zoznam dodávateľov podľa danej príjemky zaktualizuje alebo nie. Za akých podmienok sa zaktualizuje zoznam dodávateľov z príjemiek, je uvedené v popise položky Aktualizovať dodávateľov v hlavičke Príjemky.

Nákup. cena

Je k dispozícii len, pokiaľ máte prístupové právo Vidieť nákupné ceny.

Obstarávacia (nákupná) cena pre daného dodávateľa. Ide o nákupnú cenu bez vedľajších obstarávacích nákladov, ktoré môžete tiež na príjemke zadávať. Vzťahuje sa k jednotke dodávateľa zadanej vyššie v položke Jednotka! Objasníme na príklade:

Majme skladovú kartu dodávanú v balení, v ktorom sú 2ks, alebo niekedy aj v paletách, v ktorých je 10ks. Zavedieme teda jednotku bal (so vzťahom 2) a zadáme ju ako hlavnú a ďalej jednotku pal (so vzťahom 10). Nákupná cena za paletu je 90 EUR a za balenie 20 EUR.

V záložke Dodávatelia bude teda dodávateľ A s jednotkou pal a poslednou nákupnou cenou 90 EUR (teda cena za jednicové množstvo od tohto dodávateľa je v tomto prípade 90:10=9 EUR) a ďalej s jednotkou bal a poslednou nákupnou cenou 20 EUR (takže cena za jednicové množstvo v tomto prípade je 20:2=10 EUR).

Na koľko desatinných miest je Nákupnú cenu možné zadať, určuje parameter Počet desatinných miest na zadanie sumy na riadkoch dokladov.

Pokiaľ vytvárate novú skladovú kartu z agendy Dodávateľské cenníky spustením funkcie Zal. kartu alebo prepájate existujúcu skladovú kartu s riadkom dodávateľského cenníka pomocou funkcie Pripojiť, predvyplní sa, pokiaľ sú splnené podmienky pre pripojenie, po prípadných úpravách, ktoré zohľadňujú stav začiarkavacieho políčka Ceny sú s DPH, údajom z položky Cena po zľave.

Pokud v agendě Dodavatelské ceníky provedete opravu částky v položce Cena (což způsobí změnu částky v položce Cena po slevě), tato změna se automaticky promítne i do položky Nákupní cena zde v záložce Dodavatelé za předpokladu, že záznam zde v záložce Dodavatelé vznikl na základě opravovaného záznamu z agendy Dodavatelské ceníky.

Ďalej sa položka môže vypĺňať automaticky podľa uskutočnených príjmových skladových pohybov a je možné ju zadať aj ručne. Za akých podmienok sa zaktualizuje zoznam dodávateľov z príjemiek, je uvedené v popise položky Aktualizovať dodávateľov v hlavičke Príjemky.

Nákupná cena evidovaná pri dodávateľovi sa využíva na predvyplnenie obstarávacej (nákupnej) ceny na riadku dokladu s danou skladovou kartou na niektorých dokladoch. Postup, podľa ktorého sa dohľadá cena na predvyplnenie (s ohľadom na násobné jednotky a nákupnú cenu zadanú pri dodávateľoch verzus cenu zadanú pri čiastkovej karte) môže byť pri rôznych dokladoch rôzny a je popísaný pri popise položiek daného dokladu. Viď:

Ak následne zmažete príjemku, ktorá aktualizovala posl. obstarávaciu (nákupnú) cenu k danému záznamu dodávateľa, aktualizované informácie o poslednej obstarávacej (nákupnej) cene a dátume posledného nákupu sa zo zoznamu dodávateľov nemažú!

Nákup. cena u dodavatele zde zobrazená je vztažena k jednotce dodavatele zadané výše, nicméně v databázi je pamatována k jednicovému množství a pamatuje se na max. 6 desetinných míst, tudíž při nesoudělných údajích (pokud používáte jednotky se vztahem, který je nesoudělný se zadávanými cenami) nebo příliš velkých převodních vztazích může dojít při přepočtu k zaokrouhlování jako u poslední nákupní ceny na dílčí kartě (viz popis a příklady u položky Poslední pořizovací cena na dílčí kartě).

Mena

+ Kurz

Je k dispozícii len, pokiaľ máte prístupové právo Vidieť nákupné ceny.

Kód meny poslednej nákupnej ceny. Preberá sa z dokladu, ktorý poslednú obstarávaciu cenu aktualizuje, ale je ju možné zadať aj ručne.

Pokiaľ vytvárate novú skladovú kartu z agendy Dodávateľské cenníky spustením funkcie Zal. kartu alebo prepájate existujúcu skladovú kartu s riadkom dodávateľského cenníka pomocou funkcie Pripojiť, predvyplní sa, pokiaľ sú splnené podmienky pre pripojenie, údajom z položky Mena.

Pokud v agendě Dodavatelské ceníky provedete opravu údaje v položce Měna, tato změna se automaticky promítne i sem do záložky Dodavatelé tak, že se v záložce Dodavatelé vytvoří nový záznam, za předpokladu, že původní záznam zde v záložce Dodavatelé vznikl na základě opravovaného záznamu z agendy Dodavatelské ceníky.

Pokiaľ je zadaná iná mena ako lokálna, sprístupnia sa položky na zadanie kurzu. Kurz sa načíta z Kurzového lístka. Po zadaní cudzej meny sa kurz predvyplní. V tomto prípade predvypĺňaný kurz závisí len na zadanom dátume, žiadne firemné parametre pre predvypĺňanie kurzu ho neovplyvnia. Predvyplnený kurz je možné zmeniť.

Kurz pamätaný k poslednej nákupnej cene v zozname dodávateľov sa použije

 • v případě vyhodnocování nejlevnějšího dodavatele při generování požadavků na objednávky, pokud je v kritériích zadáno hledat dodavatele nejlevnějšího. Takže v prípade, že sa dohľadáva najlacnejší dodávateľ a posledná pamätaná nákupná cena pre daného dodávateľa je v inej mene, tak sa na prepočet použije pamätaný kurz v zozname dodávateľov, nie kurz z aktuálneho kurzového lístka.

Spôsoby prepočtu súm v cudzej mene na menu lokálnu, použitý kurzový lístok vzhľadom ku vzťažnej mene atď. závisí od nastavenia denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď. viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.

Hlavná

Informácia o tom, či je daný dodávateľ hlavným dodávateľom. Nastavenie sa vykonáva funkciou Nastav hl. dod., viď ďalej.

Príznak hlavného dodávateľa sa využíva napr.:

Dopytovať Položka sa využíva v rámci Dopytového konania. Slúži na selektívne pridávanie dodávateľov, ktorí sa majú v rámci daného Dopytového listu (POL) dopytovať (voliteľne je možné do POL pridať zo skladovej karty len tých dodávateľov, ktorí majú v tejto položke nastavené, že sa majú dopytovať).
Schválené Zobrazuje, či je daný dodávateľ schváleným dodávateľom pre skladovú kartu. Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa SCM (viď Čo je potrebné na prevádzku SCM) a schvaľovanie dodávateľov.
Popis Ľubovoľná poznámka k danému dodávateľovi.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v záložke Dodávatelia

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu dodávateľov (zmena poradia tu nie je podporovaná) a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pre nového dodávateľa pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor)
 • Pridať - na pridanie nového riadka pre nového dodávateľa na koniec (pridanie nového riadka môžete tiež štandardne vykonať kurzorovými šípkami priamo v zozname dodávateľov, pokiaľ prejdete na nový riadok).

 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho dodávateľa. Záznam dodávateľa nie je možné vymazať, pokiaľ sa na danú sklad. kartu viaže položka dodávateľského cenníka pre daného dodávateľa. Viď položka Skladová karta dodávateľského cenníka.
 • Třídění - Pro setřídění seznamu dodavatelů podle některého z nadefinovaných klíčů. K dispozici jsou možnosti Kód firmy, Název firmy, Externí název a Externí kód. Vybrané třídění se pamatuje na uživatele.

  Pokud si ke třídě Dodavatelé doplníte definovatelnou položku, u které zatrhnete volbu Umožnit podle této položky řadit seznam, rozšíří se možnosti třídění seznamu dodavatelů i o tuto položku.

Panel definovateľných formulárov dodávateľa

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov dodávateľa. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty dodávateľov a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Úpravy F4 -

Pomocou tejto funkcie môžete vykonávať ľubovoľné úpravy v zozname dodávateľov k danej hlavnej skladovej karte.

Po vyvolaní funkcie Úpravy sa sprístupní editovateľný zoznam dodávateľov, v ktorom môžete uvedené položky ľubovoľne upravovať, a sprístupnia sa aj funkcie v lište navigátora (viď vyššie), pomocou ktorých môžete odberateľov pridávať resp. mazať.

Zoznam dodávateľov sa tiež aktualizuje automaticky pri zadávaní novej príjemky do skladu, ak má príjemka v hlavičke začiarknuté "Aktualizovať dodávateľov". Za akých ďalších podmienok sa aktualizuje zoznam dodávateľov z príjemiek, je uvedené v popise položky Aktualizovať dodávateľov v hlavičke Príjemky.

Nastav hl. dod. Shift
+F4
-

Nastaví aktuálneho dodávateľa ako hlavného (viď vyššie). Ako hlavný môže byť označený len jeden z dodávateľov. Funkcia je k dispozícii len pre už uložených dodávateľov, pre zadávaného nového dodávateľa k dispozícii nie je (je potrebné ho najskôr uložiť).

Ak je k skladovej karte pridávaný prvý dodávateľ (tzn. doposiaľ bol zoznam dodávateľov prázdny), je tento dodávateľ po uložení záznamu automaticky nastavený ako hlavný.

Hľadať

Ctrl +B

alebo

Shift +Ctrl +B

-

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.