Príjem hotových výrobkov (PHV)

Agenda príjemiek hotových výrobkov z výroby na sklad. Je využívaná modulmi Výroby, Kompletizácie a Gastrovýroby, príp. externými výrobnými SW.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Skladové hospodárstvo pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Skladové doklady, ak je nastavené Usporiadanie klasické.