Príjemky - záložka Prílohy

Záložka umožňuje k aktuálnemu dokladu zo záložky Zoznam zobrazovať zoznam všetkých s ním súvisiacich dokumentov evidovaných v agende Dokumentov, pridávať ďalšie, prípadne väzby na ne rušiť. Vďaka tejto vlastnosti potom môžete rýchlo na jednom mieste získať kompletný prehľad o všetkej dokumentácii týkajúcej sa daného záznamu. Ďalší výklad a ďalšie príklady využitia Dokumentov viď kap. Vecný obsah, základné pojmy - Dokumenty.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, rovnaké a boli podrobne popísané v kap. Záložka Prílohy - všeobecne.

Okrem príloh, ktoré sem boli pripojené ručne, sa tu ako prílohy automaticky zobrazujú Dokumenty (DOK) kategórie "Dokument ISDOC", ktorých spracovaním vznikla aktuálna PR, viď spracovanie ISDOC prijatého typu Faktúra. Sú paralelne dostupné i na záložke X-väzby.