Sprievodca kontrolou predajných cien

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii:

Či má užívateľ právo vyvolať sprievodcu kontrolou predajných cien, je určené hodnotou práva Spustiť zmenu predajných cien.

Umožňuje vykonať kontrolu predajných cien vybraných položiek určitého cenníka podľa rôznych kritérií a prípadne vykonať ich automatické precenenie.

Ide o variant Sprievodcu precenením, ďalší popis preto viď Sprievodca precenením.