Sprievodca vytvorením hlavného inventárneho protokolu

Speciální průvodce, který je k dispozici v agendě Hlavní inventární protokoly po vyvolání funkce Nový v záložce Seznam. Slúži na zadanie nového dokladu HIP podľa zadaných parametrov.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov. Jednotlivé kroky tohto sprievodcu:

1. krok - Hlavička

V tomto kroku zadáte hlavičkové údaje pre vytvorenie nového dokladu HIP (rad, obdobie, dátum vystavenia HIP, ...), ale predovšetkým zadáte inventarizovaný sklad (tzn. z akého skladu budú inventarizované skl. karty) a zvolíte Typ inventúry, ktorý sa bude na doklade HIP pamätať. Význam všech položek je zřejmý z jejich názvu nebo popisu v subzáložce Hlavička dokladu HIP.

Navíc jsou zde pouze následující položky:

Názov Popis
Kontrolovať existenciu skladových dokladov v stave "V príprave" pri zahájení inventúry

Je-li zatrženo, systém upozorňuje na existenci dokladů ve stavu V přípravě a omezuje možnosti inventarizace skladových karet z řádků dokladů nacházejících se v tomto procesním stavu. Více informací viz Dopad používání procesního řízení na inventuru pomocí protokolů.

Volba je k dispozici pouze v případě nastavení parametru Používat procesní řízení na skladových dokladech na hodnotu Ano.

Automaticky zahájiť inventúru

Ak je začiarknuté, tak sa po založení nového HIP inventúra rovno zaháji. Ide o jednu z možností zahájenia inventúry. Viď tiež Kedy inventúru nie je možné zahájiť.

Zahájiť inventúru nie je možné, ak by jej zahájením mohlo dôjsť k duplicitnej inventúre tej istej položky. Viď ošetrenie duplicitnej inventúry rovnakej inventarizovanej položky.

Doplňující poznámky k vybraným položkám:

Názov Popis
Sklad

Lze vybrat nepolohovaný i polohovaný sklad - agendy inventárních protokolů umožňují provádět i poziční inventury. Viz Přehled nástrojů inventury.

Pokud zvolíte polohovaný sklad, omezí se možnost výběru typu inventury - inventura typu Neblokační průběžná je k dispozici pouze pro nepolohované sklady.

2. krok - Skladové karty resp. Skladové pozície

a) Inventúra nepolohovaného skladu

Potom ide o krok Skladové karty. Tu je možné nastaviť, či a akým spôsobom si prajete pridať na doklad HIP skladové karty, ktoré majú byť inventarizované na základe daného protokolu. Co zvolit, závisí na tom, jak u vás inventarizace probíhá - tj. zda je předem dán seznam skladových karet, které se mají zinventarizovat, nebo zda se naopak inventarizuje nějaká část skladu a seznam karet z toho teprve vyplyne (např. bude načten čtečkou) či něco mezi tím. Ide o jednu z možností pridávania inventarizovaných položiek.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

 • Žiadne - tak sa na doklad HIP pri jeho vytvorení žiadne skl. karty nepridajú. Zvolíte teda, ak chcete sklad. karty pridávať až neskôr, typicky v priebehu inventúry na DIPoch.
 • Výber z číselníka skladových kariet - potom sa po stlačení tlačidla Ďalej zobrazí číselník skladových kariet, z ktorého požadované karty vyberiete. Číselník skladových kariet (hlavných) sa otvorí ako malý výberový číselník v modálnom okne s možnosťou prepnúť ho na veľký so všetkými funkciami agendy Skladové karty. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený: neobsahuje makrokarty - keďže zadávať makrokarty do inventúry nemá význam. Skladové položky z jejich obsahu (viz popis makrokaret) se inventarizují samostatně.
 • Všetky s kladným stavom - tak sa na doklad HIP pri jeho vytvorení automaticky pridajú všetky skl. karty, ktoré na danom sklade majú stav väčšia ako nula.
 • Všechny se založenou dílčí kartou - pak se na doklad HIP při jeho vytvoření automaticky přidají pouze ty skl. karty, které na daném skladu mají založenou dílčí skladovou kartu
 • Všetky skladové karty - tak sa pridajú všetky existujúce skladové karty (okrem makrokariet), bez ohľadu na to, či pre ne na danom sklade už existuje čiastková skladová karta.

  Pokud dílčí karta neexistuje, založí se automaticky, jakmile je skladová karta vložena do HIP.

Vo všetkých spomenutých prípadoch pridania skl. karty sa vybraná karta nepridá, pokiaľ by jej pridaním mohlo dôjsť k duplicitnej inventúre tej istej položky. Viď ošetrenie duplicitnej inventúry rovnakej inventarizovanej položky. Více informací viz Možnosti přidávání inventarizovaných položek.

b) Inventúra polohovaného skladu

Potom ide o krok Skladové pozície. Tu je možné nastaviť, či a akým spôsobom si prajete pridať na doklad HIP skladové pozície, ktoré majú byť inventarizované na základe daného protokolu. Čo zvoliť, závisí na tom, ako u vás inventarizácia obieha - tzn. či je vopred daný zoznam skladových pozícií, ktoré sa majú zinventarizovať, alebo či sa naopak inventarizuje nejaká časť skladu a zoznam pozícií z toho následne vyplynie (napr. bude načítaný čítačkou) či niečo medzitým. Ide o jednu z možností pridávania inventarizovaných položiek.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

 • Žiadne - tak sa na doklad HIP pri jeho vytvorení žiadne skl. pozície nepridajú. Zvolíte teda, ak chcete sklad. pozície pridávať až neskôr, typicky v priebehu inventúry na DIPoch.
 • Výber z číselníka skladových pozícií - potom sa po stlačení tlačidla Ďalej zobrazí číselník skladových pozícií, z ktorého požadované pozície vyberiete. Číselník skladových pozícií sa otvorí ako malý výberový číselník v modálnom okne s možnosťou prepnúť ho na veľký so všetkými funkciami agendy Skladové pozície.
 • Všetky bežné pozície - tak sa na doklad HIP pri jeho vytvorení automaticky pridajú všetky skl. pozície typu Bežná.
 • Všetky pozície - tak sa pridajú všetky existujúce skladové pozície.

Ve všech zmíněných případech přidání skl. pozice se vybraná pozice nepřidá, pokud by jejím přidáním mohlo dojít k duplicitní inventuře téže pozice. (HIP se vytvoří, ale příslušná pozice do něj nebude zařazena.) Viď ošetrenie duplicitnej inventúry rovnakej inventarizovanej položky.

Pokus o přidání pozice, na které již probíhá souběžná inventura.

3. krok - Zhrnutie

V tomto kroku zobrazí průvodce rekapitulaci nastavení pro generovaný HIP (zadanou řadu dokladu, datum dokladu, sklad, rozhodné datum inventury, popis, typ inventury a počet skladových karet nebo pozic zahrnutých do inventury). Ak chcete niečo zmeniť, môžete sa vrátiť do predchádzajúceho kroku a vykonať korekciu.