Skladové pozície

Zoznam skladových pozícií zadaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Obsah Ochrana dát Prílohy

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Skladové hospodárstvo pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Sklad, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • stromového zobrazenia
  • obmedzovacieho panela

Popis ovládania a ďalších pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Agenda slúži na definovanie a evidenciu existujúcich pozícií pre skladovanie. Pre každú pozíciu sa evidujú jej vlastnosti (rozmery, nosnosť, dostupnosť, nastavenie mimo prevádzky a. i.). Ďalej viď tiež Základné pojmy. Ďalej slúži na zobrazenie obsahu jednotlivých pozícií. Údaje pozície a jej obsah sú podstatné kvôli možnosti prijímať do daných pozícií ďalší tovar, príp. z nich tovar vyskladňovať.

K zobrazování obsahů skladových pozic napříč celým skladovým sortimentem, tj. k rychlému vyhledávání informací typu kde všude (na jakých pozicích) se jaká sklad. karta aktuálně nachází, slouží agenda Obsahy skladových pozic.

Možnosti identifikácie skladových pozícií:

  • Štrukturovaným kódom - Kvôli jednoduchšiemu zadaniu je možné kódy (resp. skladové pozície s danými kódmi) hromadne generovať na základe definovanej štruktúry kódu. Značenie skladových adries môže byť veľmi rôznorodé a to aj v rámci jedného skladu. Preto je štruktúra kódu adries pozícií voľne užívateľsky definovateľná. Adresa skladovej pozície (kód pozície) sa skladá z jednotlivých definovateľných segmentov, ktorých slovné a kódové označenie je možné definovať v agende definície adries skladových pozícií a podľa existujúcich definícií si potom je možné pozície hromadne vygenerovať.
  • Čiarovým kódom - vhodné pre sklady, kde sa používa pri skladových operáciách čítačka. (Kvôli jednoduchšiemu zadaniu sa čiarový kód predvypĺňa kódom štrukturovaným).

Ďalej viď poznámka ohľadom použitia čítačiek čiarových kódov v kap. Ako začať.

Identifikácia čiarovým kódom môže teoreticky úplne nahradiť identifikáciu štrukturovaným kódom, no pokiaľ by ste nepoužívali štrukturovaný kód, nemohli by ste využiť hromadné vygenerovanie skladových pozícií. Preto je vhodné obe možnosti skombinovať, podľa definícií adries pre štrukturovaný kód si pozície hromadne vygenerovať a v prípade používania čítačky potom prípadne čiarové kódy upraviť a štrukturovaný kód používať ako doplnkovú informáciu alebo ponechať oba zhodné. Skladové pozície môžu byť okrem bežného polohovania použité aj na pripravovanie objednaného tovaru.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Sklad.