Uzávierka skladu

Uzávierka skladu slúži na ocenenie skladových pohybov na daných skladoch za dané obdobie a uzavretie skladu za toto obdobie.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Skladové hospodárstvo pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Skladové doklady, ak je nastavené Usporiadanie klasické.