Skladové doklady a pohyby na skladoch

V tejto kapitole rámcovo popíšeme jednotlivé tu vystavované doklady a vystavovanie nových dokladov na základe už existujúcich: