Inventúry skladu

V jednotlivých skladech můžete provádět běžné inventury, případně i inventury poziční, pokud používáte polohované sklady. Tato kapitola obsahuje informace, které k provedení inventur budete potřebovat (tj. jak inventuru provést, jak zadat výsledky atd.):