Práca s obalmi

Problematiku týkajúcu sa práce s obalmi rozdelíme do dvoch nezávislých skupín:

Jedna sa týka možnosti zaviesť si špeciálny typ karty á la Obal, túto pripojiť k inej karte á la tovar a túto skutočnosť s výhodou využiť na automatické naskladňovanie/vyskladňovanie príslušného množstva obalov spolu s daným tovarom. Druhá sa týka možnosti na predajnom doklade okrem predaja nového tovaru tiež "vrátiť obaly" z predchádzajúcich nákupov.