Vecný obsah - rezervácia skladových položiek

V tejto kapitole popíšeme vecné pravidlá a pojmy týkajúce sa rezervácií skladových položiek a ich uplatňovania: