Evidencia šarží a sériových čísel

V systéme ABRA Gen je možné viesť k hlavnej karte evidenciu šarží alebo sériových čísel. Teraz uvedieme všeobecné zásady pre vedenie evidencie sériových čísel a šarží. Podrobné ovládanie funkcií na prácu so sériovými číslami je uvedené v ďalších kapitolách.

Sériové čísla sa používajú vtedy, keď pre každý kus na čiastkovej karte chceme viesť informácie o jeho čísle a presných pohyboch s týmto kusom (akou príjemkou bol naskladnený, kedy a akým dokladom bol prevedený na iný sklad, vyskladnený atď.). Šaržou rozumieme skupinu kusov, pre ktorú chceme poznať podobné informácie ako pre jednotlivý kus.

V ďalšom texte nájdete popis: