Vratky príjemiek - vecný obsah

Agenda Vratky príjemiek umožňuje:

  • Vystavovať doklady o vrátení prijatých skladových položiek späť dodávateľom (ďalej len vratky príjemiek).
  • Vracať prijaté skladové položky ako s väzbou na konkrétnu príjemku, tak bez väzby. Na jednej vratke príjemky je možné kombinovať oba spôsoby.
  • Naviazať vratku príjemky na príjemku je možné bez ohľadu na to, či príjemka bola uzavretá skladovou uzávierkou alebo nie.
  • Vratka príjemky obsahuje všetky informácie potrebné pre zostavenie hlásenia INTRASTAT a je zahŕňaná do formulára pre odoslanie.
  • Vypořádat a rozpouštět oceňovací rozdíly vzniklé mezi vratkami příjemek a souvisejícími dobropisy faktur přijatých či obdobnými doklady.

    Používanie nástroja na vyrovnanie a rozpúšťanie oceňovacích rozdielov vyžaduje účtovné znalosti. Ako nástroj na vyrovnanie oceňovacích rozdielov sa používa funkcia Vyrovnať dostupná v agende "Saldokonto – účtovný denník súvzťažne", ktorá umožňuje na požiadanie automaticky hromadne vygenerovať interné doklady na vyrovnanie saldokonta vybraných saldokontných skupín.

V tejto kapitole nájdete výklad nasledujúcich tém: