Skladové výrobné doklady a účtovanie o nich

Jelikož agendy řešící problematiku výroby mohou být velmi různorodé, s odlišným pojetím, nároky a složitostí (podle konkrétní oblasti, na kterou se specializují), jádro systému ABRA Gen je koncipováno tak, aby bylo schopno podporovat různá výrobní řešení, např.:

  • internú výrobu
  • kompletizáciu (charakteru jednoduchej kompletizácie výrobkov z evidovaných komponentov)
  • gastrovýrobu, tzn. "výrobu" pre reštaurácie
  • ale i rôzne externé výroby

V dalším textu naleznete základní popis řešení napojení výrobních systémů na skladové agendy ABRA Gen: