Vrátenia materiálu z výroby (VRM)

Agenda vrátenia materiálu z výroby na sklad. Je využívaná modulom Výroby, príp. externými výrobnými SW.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Skladové hospodárstvo pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Skladové doklady, ak je nastavené Usporiadanie klasické.