Výdaj materiálu do výroby (VMV)

Agenda výdajok materiálov zo skladu do Výroby, Gastro výroby a Kompletizácie. Je využívaná modulmi Výroby, Gastrovýroby a Kompletizácie, príp. externými výrobnými SW.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Skladové hospodárstvo pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Skladové doklady, ak je nastavené Usporiadanie klasické.