Jak začít - skupina Sledování změn

V této kap. je uvedeno, jak začít používat agendy skupiny Sledování změn.

Aby bolo možné začať používať sledovanie zmien, musia byť splnené podmienky pre používanie sledovania zmien, viď čo je potrebné na prevádzku Sledovania zmien. Ďalej pokiaľ chcete začať sledovať uskutočnené zmeny, musíte si v agende Nastavenie sledovania zmien nastaviť, ktoré zmeny sa majú sledovať a pre ktoré triedy Business objektov. Na nastavenie sledovania tých zmien, ktoré sa majú zaznamenávať podľa zákona o účtovníctve, je možné s výhodou využiť funkciu Generovať alebo Sprievodcu nastavením firmy.

Poté je třeba systém ABRA Gen zavřít a znovu spustit, aby se provedená nastavení "načetla" a systém požadované změny začal sledovat.

Od tohto okamihu už bude prebiehať zaznamenávanie logov o každej uskutočnenej a sledovanej zmene.

Je tiež vhodné skontrolovať a príp. upraviť nastavenie všetkých parametrov systému v agende Firemných údajov. Nielen parametrov v sekcii Všeobecné nastavenia, ale i ostatných, keďže môžu významne ovplyvniť správanie systému. Ide o jednu z možností zákazníckej modifikovateľnosti systému.

Aby sledovanie uskutočnených zmien nestratilo význam, je ďalej viac ako vhodné správne nastavenie prístupových práv k agende a jej funkciám pre jednotlivé definované roly či pre definované skupiny rolí a pridelenie rolí užívateľom podľa ich právomocí !!!