Splátkové kalendáre (SK)

Agenda Splátkových kalendářů v sobě spojuje knihu splátkových kalendářů a všechny funkce pro zadávání, opravy, generování splátek atd.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Splátkový prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Splátkový prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.