Vecný obsah, základné pojmy - Splátkový predaj

V tejto kapitole rámcovo popíšeme prácu so splátkovými kalendármi k faktúram vydaným, jednotlivé tu vystavované doklady s príkladmi ich účtovania (pre každý vystavovaný doklad je samozrejme možné nadefinovať ľubovoľné množstvo rôznych predkontácií, spôsob vyslania predpisu dokladu do žiadostí, resp. do denníka) a platby týchto dokladov: