Saldokonto - účtovný denník súvzťažne podľa párovacích znakov

Agenda účetního deníku souvztažně podle párovacích znaků v sobě spojuje seznam zaúčtování dokladů do účetního deníku uspořádaných z pohledu saldokonta a všechny funkce pro práci s nimi. Jedná se o účetní deník obdobně, jako je v agendě Účetní deník, jen zde je k dispozici z pohledu saldokonta skupinovaného podle párovacích znaků zadaných uživatelem. Tento pohľad umožňuje párovať oddelene stranu Má dať a stranu Dal. Viď ďalej.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Účtovníctvo pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Účtovníctvo, ak je nastavené Usporiadanie klasické.