Medzičasová uzávierka ostatných dokladov k dátumu

Medzičasová uzávierka fakturácie a medzičasová uzávierka ostatných dokladov nie je k dispozícii, ak má parameter Pri zúčtovaní zdanených záloh v cudzej mene použiť kurz hodnotu Uzávierkový, podrobnejšie viď výklad v rámci spomenutého parametra.

Pokiaľ v 1. kroku Sprievodcu uzávierkou ostatných dokladov vyberiete akciu Vykonať medzičasovú uzávierku k dátumu a zadáte dátum, tak po stlačení tlačidla Ďalší nasledujú ďalšie kroky sprievodcu: