Dodávané vzory (účtový rozvrh, predkontácie a definície uzávierky miezd) a aktualizácia podľa vzorov

Rôzne typy organizácií (súkromné organizácie - podnikatelia, neziskové organizácie, a. i.) majú rôzne vzory účtových osnov, z ktorých musia vychádzať pri definícii svojho účtového rozvrhu. Danému vzoru osnovy potom musia zodpovedať aj účtovné predkontácie a mzdové definície, ktoré tiež s predkontáciami pracujú.

Súčasťou defaultne dodávaných dát sú sady preddefinovaných vzorov osnov a k nim predkontácií a mzdových definícií pre vybrané typy organizácií. To umožňuje nasledujúce:

  • Po instalaci ostré nové verze bez výchozích dat nebo demoverze bez výchozích dat - systém po výběru typu organizace automaticky zajistí naplnění agend účtového rozvrhu, účetních předkontací a agendy definic uzávěrky mezd příslušnými vzory pro zvolený typ organizace. Užívateľ ich môže iba skontrolovať a príp. doplniť.

    Po nainštalovaní prázdneho systému bez východiskových dát a bez demodát nebude agenda účtového rozvrhu, predkontácií a mzdových definícií na začiatku obsahovať žiadne účty a definície, kým nebude vybraný typ organizácie.

    Po inštalácii s východiskovými dátami (demodátami alebo štartovacími dátami) je už typ organizácie v rámci daných dát zvolený a účtový rozvrh a ďalšie definície sú naplnené zo vzorov pre daný typ organizácie.

  • Po instalaci aktualizace (update) - lze provést porovnání již existující osnovy, předkontací a existujících mzdových definic s aktuálně dodávanými vzory, zjistit novinky a změny (provedené např. z legislativních důvodů) a lze si přenést tyto změny ze vzorů do vlastních již existujících dat.

Ďalej nájdete: