Predkontácie a spôsob ich aplikácie na doklady

Účtovné predkontácie umožňujú maximálne automatizovať zaúčtovanie zdrojových dokladov do účtovníctva (žiadostí alebo denníka).

Pomocou predkontácií môžete pre jednotlivé typy riadkov zdrojových dokladov určiť hodnoty nasledujúcich položiek účtovného denníka resp. žiadostí: Text, účty strany MD a D, strediská, zákazky, obch. prípady a projekty strany MD a D.

V nasledujúcom texte nájdete: