Vecný obsah, základné pojmy - Účtovníctvo

Teória týkajúca sa skupiny Účtovníctvo bola pre väčšiu prehľadnosť rozdelená do nasledujúcich kapitol:

Pokiaľ budeme hovoriť o zaúčtovaní, môže to mať v zásade nasledovné významy a je teda potrebné rozlišovať význam podľa kontextu:

  • Význam je všeobecný, týka sa skrátka zanesenia záznamu do účtovníctva, určenia strán MD a D atď., tzn. všeobecné zanesenie dokladu do účtovného denníka (vykonané ručne, v nejakom SW apod.)
  • Ide o vyslanie účtovného zápisu o zdrojovom doklade z niektorej agendy do účtovníctva systému ABRA Gen, teda konkrétne do agendy Účtovných žiadostí alebo Účtovného denníka.
  • Pokiaľ sme už v agende Účtovných žiadostí, máme "zaúčtovaním" na mysli odoslanie záznamu z tejto agendy do účtovného denníka.

Každé zaúčtovanie dokladu do účtovného denníka (tzn. i opravu už zaúčtovaného dokladu) môže užívateľ zdokumentovať pomocou likvidačného listu.