Párovanie dokladov do saldokontných skupín

Účtované doklady je možné v účtovnom denníku párovať do tzv. saldokontných skupín a sledovať potom saldokonto. Na to je určená agenda Saldokonto - účtovný denník súvzťažne, čo je účtovný denník z pohľadu párovania pohybov do skupín, čo znamená, že pohyby v zozname sú zoskupené do skupín podľa vykonaného spárovania. Umožňuje sledovať súčet obratov vnútri jednotlivých skupín a ich "vynulovanie" a tak u saldokontných účtov zisťovať saldokontný zostatok = zostatok všetkých nevynulovaných skupín.

Ďalej je možné účtované doklady nezávisle na párovaní do saldokontných skupín v agende Saldokonto - účtovný denník súvzťažne radiť do saldokontných skupín podľa zákaziek. Párovanie prebieha automaticky pri zaúčtovávaní do denníka a to tak, že záznamy s rovnakou zákazkou sa zaradia do rovnakej saldokontnej skupiny podľa zákaziek. Ak je na strane MD iná zákazka ako na strane D, záznam je uvedený v oboch saldokontných skupinách. Zobrazenie denníka podľa saldokontných skupín podľa zákaziek s možnosťou ich úprav je k dispozícii v agende Saldokonto - účtovný denník súvzťažne podľa zákaziek.

V nasledujúcom texte objasníme, akým spôsobom sa párovanie rieši v agende Saldokonto - účtovný denník súvzťažne a kedy program je a kedy nie je schopný párovať účtované doklady automaticky, či a ako môže párovanie ovplyvniť samotný užívateľ a čo sa deje s párovaním pri zmenách v dokladoch či v ich vzájomných väzbách: