Preúčtovanie dokladov

Doklady, ktoré už boli zaúčtované (tým sa myslí, že ich záznamy už boli vyslané do účtovníctva, tzn. do žiadostí alebo denníka) môžu byť za istých okolností preúčtované. V tejto kapitole nájdete, kedy dochádza k preúčtovaniu automaticky resp. kedy sa dá vyvolať užívateľom a čo sa pri preúčtovaní deje: