Spôsoby účtovania, súhrnné/nesúhrnné účtovanie

Ako bolo povedané v predchádzajúcej kapitole, zdrojové doklady je možné účtovať do žiadostí alebo účtovného denníka (resp. saldokonta - účtovného denníka súvzťažne) v účtovníctve a to niekoľkými spôsobmi. Spôsob, ktorý sa majú vystavené doklady do účtovníctva zanášať, sa nastavuje v zdrojových radoch dokladov (resp. účtovných radov dokladov).