Dokončené výrobky (DKV)

Agenda dokončených výrobkov čakajúcich na prijatie na sklad.

Agenda zobrazuje fakticky riadky dokončených výrobkov. Agenda hlavičiek dokončených výrobkov je pre užívateľa skrytá. Slúži len pre vnútorné účely systému.

Za určitých situácií môžu medzi radmi dokladov figurovať rady dokončených výrobkov pod názvami DYP, DYPS, DV a pod. O tejto problematike pojednáva FAQ Aký je rozdiel medzi radmi dokončených výrobkov DYP a DKV?.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Výroba pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Výroba, ak je nastavené Usporiadanie klasické.