Nezhodná výroba

Agenda Neshodné výroby.

Agenda Neshodná výroba se dříve nazývala Výrobní servis.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Výroba pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Výroba, ak je nastavené Usporiadanie klasické.