Požiadavky na výdaj materiálu

Agenda zobrazí existujúce požiadavky na výdaj materiálu do výroby.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Výroba pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Výroba, ak je nastavené Usporiadanie klasické.