Prenosy do miezd

Agenda pre evidenciu vykonaných prenosov výkonov z pracovných lístkov do miezd.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Výroba pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Výroba, ak je nastavené Usporiadanie klasické.