Sprievodca ocenením príjemiek hotových výrobkov

Agenda umožní uskutočniť ocenenie príjemiek hotových výrobkov.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna pre spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Výroba pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomennej podzložky Výroba, ak je nastavené Usporiadanie klasické alebo funkciou Oceniť v agende Príjem hotových výrobkov, pričom sa spúšťa pre označené PHV, alebo funkciou Oceniť v agende Skladové pohyby, pričom sa spúšťa pre označené PHV, alebo funkciou Oceniť v agende Výrobné príkazy, pričom sa spúšťa pre PHV označených výr. príkazov