Sprievodca pre výdaj materiálu

Od verzie 14.53 došlo k prepracovaniu výdaje materiálu a agenda Sprievodca pre výdaj materiálu bola zrušená. Možnosť vytvoriť nový doklad VMV s importom riadkov z kusovníka bola presunutá do agendy Výdaj materiálu do výroby, kde je teraz možné vytvoriť doklad VMV priamo pomocou funkcie Nový a nachystanie materiálu na výdaj realizovať pomocou funkcie Import.