Sprievodca vrátením materiálu

Slúži na vytváranie vratiek materiálu (VRM) z vytvorených výdajok do výroby (VMV). Uložené vratky je možné neskôr prehliadať a ďalej s nimi pracovať v agende Vrátenie materiálu z výroby v modulu Skladové hospodárstvo. Ide o jednu z možností, ako uskutočniť vrátenie materiálu , tzn. ako vytvoriť nový doklad Vrátenie materiálu z výroby.

Tohto sprievodcu je možné vyvolať: funkciou "Vrátenie materiálu" z agendy Výrobné príkazy, pričom sa púšťa na zvolený (aktuálny) výrobný príkaz. Každá výdajka má samostatnú vratku, takže ak vraciame z viacerých výdajok, vytvára sa viacero vratiek.