Sprievodca vytvorením prenosu do miezd

Sprievodca umožní uskutočniť prenos výkonov z pracovných lístkov výroby do miezd.

Tohto sprievodcu je možné vyvolať: