Štruktúra dát a nadväznosti dokladov, základné pojmy

V nasledujúcom texte nájdete: