Účtovanie výroby a súvisiacich dokladov

V tejto kapitole popíšeme princíp účtovných súvzťažností agendy Výroba a všetkých nadväzujúcich dokladov. Sú tu tiež uvedené príklady nastavenia systému pre rôzne varianty účtovných postupov. Nasledujúce informácie môžu slúžiť tiež ako podklad pre nastavenie účtovných predkontácií. Okrem toho tu nájdete príklady najvhodnejších nastavení systému pre rôzne varianty účtovania výrobných dokladov a nedokončenej výroby. Východiskové nastavenia a popisované možnosti vychádzajú zo všeobecných princípov. Pri konkrétnom použití ABRA Gen je nutné overiť, či všetky nastavenia zodpovedajú účtovným postupom danej účtovnej jednotky. Prípadne je nutné nastavenie ABRA Gen upraviť tak, aby týmto postupom vyhovovalo.

Pred prečítaním tejto kapitoly odporúčame preštudovať si kapitoly o účtovaní a vlastnostiach skladových dokladov, na ktoré táto kapitola nadväzuje. Predovšetkým Spôsoby oceňovania, Výpočet skladových cien, uzavieranie a opravy uzavretých sklad. dokladov, Predkontácie a spôsob ich aplikácie na doklady.

Východiskové nastavenie predkontácií a parametrov systému zodpovedá najpresnejšej metóde účtovania. Predkontácie sa po inštalácii nastavia presne podľa príkladov popísaných v tejto kapitole. Pokiaľ chcete zvoliť nejakú inú metódu, prečítajte si prosím pozorne celú kapitolu. Pokiaľ si nie ste v danej problematike úplne istí, alebo ak chcete maximálne efektívne rozvrhnúť vaše účtovné postupy, využite služby konzultantov ABRA SW Assistance.

Defaultne dodávané predkontácie riešia tie účtovné prípady, ktoré sa vyskytujú častejšie, teda nie všetky existujúce účtovné prípady, ktoré by mohli prichádzať do úvahy. Predpokladá sa, že si klient predkontácie doplní, príp. dodávané upraví podľa svojich konkrétnych potrieb.

V nasledujúcom texte nájdete: