Uzávierka a ocenenie hotových výrobkov

V nasledujúcom texte nájdete: