Výrobné príkazy (VYP)

Agenda výrobných príkazov zadaných v systéme.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Výroba pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Výroba, ak je nastavené Usporiadanie klasické.