Pracovníci vo výrobe

Tabuľka pracovníkov nadefinovaná v module Výroba.